Eirik Lundblad
Eirik+frimerke.jpg

Jeg har vært veileder for, samtalt med og møtt tusenvis av voksne og ungdommer gjennom min tid som foredragsholder, ungdomsavsnittet i politiet, som nødhjelpsarbeider, som ungdomsarbeider og underviser. Og jeg har gjennom dette opparbeidet erfaring og kompetanse som jeg ønsker å dele videre, for å kunne bidra til andres positive utvikling.

Foredragenes varighet er fra 45 – 90 minutter, og skreddersys den enkelte.

Foredragstemaer jeg gjerne er innom:

– Livsmestring

– Motivasjon

– Ungdom og sorg

– Psykisk helse

– Å være god nok

– hva er det som driver deg

– Identitet og selvbilde

– Mening

– Relasjoner

 

Noen eksempler på foredrag:

«Å se utenfor seg selv» 

Jeg tar i dette foredraget utgangspunkt i egne livserfaringer, og deler raust av min livshistorie, og hvordan utfordringer i eget liv har formet og preget egne livsvalg – på godt og vondt.

Jeg har de siste årene vært regelmessig ute av landet på nødhjelpsoppdrag for Røde Kors og Leger uten Grenser, og tar med meg erfaringer fra disse oppdragene inn i foredragene. Jeg har opprinnelig bakgrunn fra politiet, og har jobbet blant annet i Ungdomsavsnittet i politiet i Oslo,  og også hatt frivillige engasjement for barn og unge siden jeg selv var tenåring.

Jeg vil med foredraget motivere tilhørerne til å løfte blikket og se sine omgivelser og medmennesker. Raushet handler om å gjøre godt for seg selv gjennom å gjøre gode ting for andre, men handler også om å være raus med seg selv og erkjenne sin egen sårbarhet.

På liv og død

 Jeg sto som ni-åring ved min mors seng da hun sovnet stille inn en fredag kveld etter et drøyt års kreftsykdom.

Frustrasjon, sinne og opplevelse av urettferdighet preget ungdomsårene, og jeg kjente for alvor på ulike sorgstadier etter hvert som jeg ble eldre, en fortelling mange, både unge og voksne, kan kjenne seg igjen i.

Om du har opplevd sorg på nært hold seg eller er midt i en opplevd krise, eller har en jobb der du møter på mennesker som opplever sorg og smerte, vil dette være et nyttig og berikende foredrag.
Jeg deler av mine erfaringer på en levende og ærlig måte, og der livsglede og håp er vel så viktig som smerten og sorgen.

Jeg har holdt dette foredraget for barn og ungdom i 15 år, og de senere årene også for helsearbeidere, ideelle organisasjoner og som veileder i sorggrupper for barn og ungdom.

Ungdomstid – gleder og utfordringer!

Utfordringer, fristelser, rus, mobbing. Alt dette er en del av ungdomstiden på godt og vondt, og uansett hvordan man vrir og vender på det er det noe man må forholde seg til, både som ungdom, foreldre, lærere og andre sentrale voksenpersoner. Dette er et foredrag jeg har hatt både for skoleklasser, konfirmantgrupper, foreldregrupper og ideelle organisasjoner (Lions, Rotary etc. ) og tar for seg erfaringer og opplevelser jeg har hatt fra min egen uftordrende ungdomstid, og opplevelser og erfaringer gjennom mange år med ungdomsarbeid både kommunalt, i organisasjoner og i ungdomsavsnittet i Politiet.


verdensdagen.jpg

Book Eirik til årets Verdensdagen-arrangement!

Jeg er med som foredragsholder på Verdensdagen for Psykisk helse sine inspirasjonsseminarer. Jeg har videre vært en mye brukt foredragsholder ved arrangementer landet rundt de siste årene, og holder et skreddersydd foredrag relatert til årets tema.